Call Us: +90 262 644 6656 - - Mail info@phitech.com.tr

Takım

Dr. Saliha Durmuş

Kurucu Ortak, Yönetici

Saliha Durmuş, omiks (genom, transkriptom, vb.) verilerinin ve biyolojik ağyapılarının biyoinformatik analizinden sorumludur. Başlıca araştırma alanı, enfeksiyon mekanizmalarının patojen-konak etkileşimleri açısından sistem tabanlı araştırılmasıdır. Boğaziçi Üniversitesi’nde hesaplamalı sistem biyolojisi üzerine araştırma projelerinde çalışmış olan Durmuş, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini de bu üniversiteden almıştır. Kendisi aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Tunahan Çakır

Kurucu Ortak, Biyoinformatik Sorumlusu

Tunahan Çakır, omiks (genom, transkriptom, vb.) verilerinin ve biyolojik ağyapılarının biyoinformatik analizinden ve yeni nesil dizileme verilerinin işlenmesine yönelik iş akışları geliştirmekten sorumludur. Araştırma alanları, hücrenin çalışma prensiplerinin sistem tabanlı araştırılması için bireye özgü tıp yaklaşımlarını içermektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden alan Çakır, Danimarka Teknik Üniversitesi, Amsterdam Üniversitesi ve Utrecht Tıp Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Kendisi aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 2015 yılı TÜBA- GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibidir.

Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen

Kurucu Ortak, Yazılım Geliştirme Sorumlusu

F. Erdoğan Sevilgen, biyoinformatik analizlerin gerçekleştirilmesi için gerekli algoritmaların tasarımı ve uygulamaya konmasından sorumludur. Araştırma alanları, bilimsel hesaplama ve simülasyonlar, paralel ve dağıtılmış hesaplamalar, sezgisel optimizasyon ve makine öğrenmesi konularını içermektedir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden ve yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Sistem ve Kontrol Mühendisliği bölümünden alan Sevilgen, sonrasında Syracuse Üniversitesinden (ABD) Bilgisayar Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora derecesi almıştır. Kendisi aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Ahmet Okay Çağlayan

Ortak, Tıbbi Genetik Uzmanı

Tıbbi Genetik Profesörü olan Dr. Ahmet Okay Çağlayan özellikle nörogelişimsel hastalıklar ile ilgilenen bir klinik genetikcidir. Yeni nesil dizileme ve yüksek çıktılı moleküler genetik yöntemler konusunda oldukça deneyimli olup, homozigot haritalama ve tüm ekzom dizilemeyi kullanarak resesif kalıtımlı yapısal ve fonksiyonel beyin anomalilerinin araştırılması konusuna özellikle odaklanmıştır. Dr. Çağlayan, Yale Üniversitesi’nde yüksek çıktılı yeni nesil genomik yaklaşımları kullanarak, değişik hastalıklarda gözlenebilen nadir germ line ve somatik mutasyonları başarı ile tespit etmektedir. Son sekiz yıldır, içerisinde resesif kalıtımlı yapısal beyin anomalilerinin genetik sebeplerinin tespit edilmesinde tüm ekzom dizilemenin ilk olarak kullanıldığı araştırmalar da dahil olmak üzere Cell, Science, Nature, Nature Genetics, Am J Hum Genet, Brain ve Neuron gibi yüksek etki faktörlü dergilerde yayımlanan birçok araştırmaya aktif olarak katkı yapmıştır. Birçok tıp dergisinin yayın kurulunda olup, yüksek etki faktörlü dergiler için hakemlik yapmakta ve ulusal/uluslararası konferansların, çalıştayların bilim kurullarında görev almaktadır. Kurucu başkanlığını yaptığı Tıbbi Genetik A.D.’da lisans ve yüksek lisans öğrencilerine eğitim vermektedir.

Bülent Yılmaz

Ortak, İş Geliştirme & Yatırımcı İlişkileri

20 yılın üzerinde ICT ve Telekom sektörü tecrübesi bulunan Bülent Yılmaz uzunca yıllar Turkcell’de Şebeke Planlama, ArGe, Katma Değerli Servisler ve İş Geliştirme bölümlerinde çalıştı, 2010’dan bu yana da Startup ve Yatırım eko sistemi içinde yer alıyor. 2017 yılında Liberro adında kendi şirketini kurdu. Girişimlere, KOBİlere Teknoparklara, Kuluçka Merkezlerine mentörlük, danışmanlık, iş geliştirme, teknoloji ticarileştirme, yatırıma erişim hizmetleri sunuyor, girişimcilik ile ilgili eğitimler veriyor. 1995 yılında Yıldız Teknik Üni.’den Elektronik ve Haberleşme Mühendisi ve 2012 yılında Özyeğin Üni.’den Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı (Exec. MBA) derecelerini alarak mezun olmuştur.

Ünzile Güven Gülhan

Biyoinformatik Uzmanı

Ünzile lisans ve yüksek lisans derecelerini Moleküler Biyoloji ve Genetik & Biyomühendislik bölümlerinden almıştır. Gebze Teknik Üniversitesi Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora programında doktora yapmaktadır. PHI Tech’te Biyoinformatik Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Emel Kökrek

Biyoinformatik Uzmanı

Emel lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans eğitimini Erasmus Mundus Biyosağlık Bilişimi programında tamamlamıştır. Halen Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde, Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora Programına devam etmektedir. PHI Tech’te Biyoinformatik Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Çiğdem Hazal Timuçin

Biyoinformatik Uzmanı

Hazal lisans derecesini Sabancı Üniversitesi’nden Mekatronik Mühendisliği bölümünde almıştır. Halen Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi alanında yüksek lisansını sürdürüyor. PHI Tech’te Biyoinformatik Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Ali Çağlar Yıldırımer

Yazılım Mühendisi

Çağlar Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. PHI Tech’te Yazılım Mühendisi olarak çalışmaktadır.

Halil İbrahim Oymacı

Yazılım Mühendisi

Halil Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Huawei Türkiye ArGe merkezinde Yazılım Mühendisi olarak çalışmıştır. Şuan Phi Tech’te yazılım projeleri geliştirmektedir.